Leasing nieruchomości


Oferujemy możliwość wzięcia w leasing budynków biurowych, magazynów, centr dystrybucyjnych, lokali użytkowych, parkingów itd.

Ponadto, dzięki formie leasingu zwrotnego przedsiębiorstwo sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej, a następnie ten sam obiekt staje się przedmiotem leasingu. Taka operacja uwalnia środki, umożliwia zmniejszenie zobowiązań podatkowych oraz poprawia wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa.

Finansowanie ustala się na okres maksymalnie do 120 miesięcy, przy wkładzie własnym na poziomie 20 %.

Minimalna wartość nieruchomości powinna opiewać na kwotę 500.000,00 zł.

Wyłączone są nieruchomości będące obiektem mieszkalnym, zabytkowym lub specjalistycznym, np. hotel.

Opłata za transakcję leasingu nieruchomości przy udziale Leasing Provider ustalana jest indywidualnie

Strona główna / O firmie / O Leasingu / Kontakt

© Copyright 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności